ژیمناستیک

پلیس 110 و تحصن در مسابقات ژیمناستیک دختران!

مادران ژیمناست هایی که در رقابت های ژیمناستیک برای همه بانوان شرکت کرده بودند معتقدند که از قبل تیم قهرمان این رقابتها مشخص شده و در این مسابقه ناداوری شده است.

12 بهمن 1398