ووشو

تجربه جدیدی برای ووشو رقم خورد، همه باید از رئیس حمایت کنند

به گزارش خبرنگاران، مهدی علی نژاد که در مجمع انتخاب رئیس چهار سال آینده فدراسیون ووشو حضور داشت در مورد انتخاب صدیقی گفت: آقای صدیقی در تمام این سالها کنار ما بوده و 11 سال مسئولیت روابط بین الملل را عهده دار بوده است. در یک سالی هم که در تای چی در خدمت شان...

12 شهریور 1399