کشتی فرنگی

10 کشتی گیر در انتخابی تیم ملی تست دوپینگ دادند

در حین برگزاری مسابقات انتخابی تیم های ملی آزاد و فرنگی از 10 کشتی گیر تست دوپینگ گرفته شد.

18 آذر 1399

فروتن: در کشتی گرایی و کاویانی نژاد ضربه فنی اتفاق نیفتاد، همه این حاشیه ها به خاطر عدم آشنایی با قوانین است

رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی گفت: ضربه فنی در قوانین تعریف خاص خودش را دارد، باید حتما بیشتر از یک ثانیه باشد که این اتفاق در مبارزه گرایی و کاویانی نژاد رخ نداد.

23 اسفند 1398

سیاست یک بام و دو هوای فدراسیون کشتی، چه کسی سرپرست اصلی است؟

به گزارش خبرنگاران، روز سه شنبه هفته گذشته بود که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با صدور حکمی، سید حجت کریمی را به عنوان سرپرست تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان منصوب کرد. صدور این حکم آن هم برای چنین مسئولیت مهم و پرکاری در عرصه تیم های ملی در...

14 اسفند 1398